Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2

Zákazka s nízkou hodnotou | Procurio-01/2021 | Obec Marianka, Školská, 90033, Marianka
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62471374 | Kód: Procurio-01/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.10.2021 20:57:02