Obec Marianka

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Marianka - Profil verejného obstarávateľa
Obec Marianka Školská 32
Marianka
90033

IČO : 00304930
DIČ : 2020643680


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Procurio-01/2021 Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2 2021\03\31
Procurio - 34/2020 Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2 2020\12\15
22/PRO/2020 Výstavba detského ihriska 2020\08\20
16/PRO/2020 Výstavba viacúčelového ihriska 2020\08\12
21.05.2024 21:19:41