Obec Marianka

Profil verejného obstarávateľa

Výstavba viacúčelového ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76957944 | Kód: 16/PRO/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - 16/PRO/2020 Výzva na predloženie ponúk
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 7 Titulný list ponuky Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 6 ČV konflikt záujmov Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 5 ČV o neuložení zákazu účasti vo VO Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 4b) ZoD časť II. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 4a) ZoD časť I. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 3 PD pre časť II. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 2 PD pre časť I. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 1 b) VV pre časť II. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
 Príloha č. 1a) VV pre časť I. Príloha
2020\07\20
20.07.2020
21.06.2024 15:45:22