Obec Marianka

Profil verejného obstarávateľa

Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62471374 | Kód: Procurio-01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 PD-013-072-ZSPD03 Situacia Bystricka Príloha
2021\01\15
15.01.2021
 Oprava č. 2_Prilohy_c_4_Vyzvy_Zmluva o dielo_č. II_bod 3.1. vypustenie optika Príloha
2021\01\15
15.01.2021
 OPRAVA č.1_Vyzvy_k_PP_Marianka2_cast2_LEHOTA na PP Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\15
15.01.2021
 Oprava č. 1_Prilohy_c_4_Vyzvy_Zmluva o dielo_Zarucna doba - Procurio-01/2021 Príloha
2021\01\13
13.01.2021
 Priloha_c_4_Vyzvy_Zmluva o dielo Príloha
2021\01\13
13.01.2021
 Priloha_c_3_Vyzvy_PD Príloha
2021\01\13
13.01.2021
 Priloha_c_2_Výkaz výmer k naceneniu Príloha
2021\01\13
13.01.2021
 Vyzva_k_PP_Marianka_cast2 - Procurio-01/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\01\13
13.01.2021
21.06.2024 16:14:05