Obec Marianka

Profil verejného obstarávateľa

Výstavba detského ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87532456 | Kód: 22/PRO/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - 22/PRO/2020 Výzva na predloženie ponúk
2020\08\12
12.08.2020
 Príloha č. 7 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 6 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 5 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 4 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 3 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 2 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 1 k výzve na PP Príloha
2020\08\11
11.08.2020
21.06.2024 16:28:30