Obec Marianka

Profil verejného obstarávateľa

Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77591446 | Kód: Procurio - 34/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vyzva_k_PP_Marianka__cast2.docx Výzva na predloženie ponúk
2020\11\20
20.11.2020
24.06.2024 05:01:47