eZakazky - Mestská časť Košice-Juh

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
40508-WYP Prestrešenie ľadovej plochy-opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-03 09:00
03.10.2022
09:00
Mestská časť Košice-Juh
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
29.09.2022 00:41:05