Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 27664-WYP | Mesto Čadca, Námestie Slobody, 022 01, Čadca
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č.2 - 27664-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č.1 - 27664-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_27664 - WYP - 27664-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:28:33