Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 43238-WYP | Mesto Čadca, Námestie Slobody, 022 01, Čadca
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkaldanie_ponuk_43238-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 11:10:57