Ing. Miroslav Bartko - MiBa

Profil verejného obstarávateľa
 Ing. Miroslav Bartko - MiBa - Profil verejného obstarávateľa
Bačíkova 12
Bačíkova 12
Košice
04001

IČO : 40261441
DIČ : 1024141943

Ing. Miroslav Bartko - MiBa je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Ing. Miroslav Bartko - MiBa
Sídlo: Bačíkova 12, Košice, 04001
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Bartko
IČO: 40261441


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Dom/suš Sušiareň dreva (NOVÁ) 2022\12\13
Dom/suš Sušiareň dreva 2022\11\23
MB/Vis/2022 Obec Višňov – Kanalizácia- dostavba 2022\10\15
1/LEM/2021 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany - 2 2022\03\31
2/MB/LEM/2020 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany 2021\02\28
1/MB/KE/2020 Autoservisná technika 2020\12\31
1/MB/Lem/2020 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany 2020\05\30
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠFK 2020\05\30
2/MB/2019 Vybavenie dielne – autoservis 2019\09\30
Vybavenie dielne – autoservis 2019\05\10
14.04.2024 04:28:31