Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava
812 35

IČO : 42181810

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, 812 35
Štatutárny zástupca:
IČO: 42181810


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
MŽP/NL - 06/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) 2020\12\31
MŽP/ NL 05/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5) 2020\10\18
MŽP/NL 03/2019 Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov 2020\10\07
MŽP/NL 04/2019 Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2) 2020\09\20
MŽP/NL-12/2018 Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná 2020\06\30
MŽP/NL - 02/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5) 2020\04\30
MŽP/NL - 01/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) 2020\03\07
MŽP/NL 11/2018 Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 2020\02\29
MŽP/NL 10/2018 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) 2020\01\31
MŽP/PL 01/2019 Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019\12\31
MŽP/PL 02/2019 Mobilné telekomunikačné služby 2019\12\31
MŽP/NL 05/2018 Dodanie reklamných a darčekových predmetov 2019\12\31
MŽP/NL 05/2017 Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) 2019\06\07
MŽP/NL 01/2018 Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2) 2019\05\31
MŽP/NL 02/2018 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2) 2019\05\31
MŽP/NL 09/2018 Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1) 2019\04\05
MŽP/NL 02/2016 Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 2019\03\30
18.02.2020 17:44:16