Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave

Bežný postup pre podlimitné zákazky | OBOB-1/4/2022 | Obec Most pri Bratislave, Bratislavská, 90046, Most pri Bratislave
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Zmena lehôt na predkladanie ponuky Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Zmena lehôt na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - B 3 Obchodné podmienky – doplnené Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 1 s prílohami Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky- zmena lehôt na predkladanie ponuky (vysvetľovanie) Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Zmena lehôt na predkladanie a otváranie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - stavebná dokumentácia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - JED-formulár Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 2 Spôsob určenia ceny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - A 2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - A 1 Pokyny pre uchádzačov Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - OBOB-1/4/2022 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:05:05