Obec Most pri Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Most pri Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98
Most pri Bratislave
90046

IČO : 00304964
DIČ : 2020662204


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná 2021\12\06
OBOB-1/1/20201 Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave 2021\08\31
27.01.2022 01:14:28