Obec Most pri Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Most pri Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98
Most pri Bratislave
90046

IČO : 00304964
DIČ : 2020662204


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
OBOB-1/1/20201 Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave 2021\05\31
18.05.2021 01:20:04