Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
OBOB-1/5/2022 Zdvíhacia plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 08:00
03.10.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
29.09.2022 01:09:06