Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave

Zákazka s nízkou hodnotou | OBOB-1/4-4/20201 | Obec Most pri Bratislave, Bratislavská, 90046, Most pri Bratislave
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86731850 | Kód: OBOB-1/4-4/20201

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 10:11:38