Mesto Nová Baňa

Profil verejného obstarávateľa

Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 22796809 | Kód: 012101/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2022\03\01
01.03.2022
 OZNAMENIE O ZRUŠENÍ- 4569-WYS Ostatné dokumenty
2022\03\01
01.03.2022
 Vylúčenie uchádzača - 4569-WYS Vylúčenie uchádzača
2022\02\14
14.02.2022
 Zápisnica z otvárania - 4569-WYS Zápisnica z otvárania
2022\02\08
08.02.2022
 Dokumenty na profile - 4569-WYS Dokumenty na profile
2022\01\24
24.01.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 4569 - WYS Výzva na predloženie ponuky
2022\01\24
24.01.2022
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2022\01\24
24.01.2022
 Samostatné prílohy Príloha
2022\01\24
24.01.2022
21.05.2024 21:21:06