Mesto Nová Baňa

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Nová Baňa - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Nová Baňa Námestie Slobody 1
Nová Baňa
96826

IČO : 00320897
DIČ : 2021111455


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
012101/2022 Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani 2022\03\12
21.05.2024 22:02:19