Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Profil verejného obstarávateľa

Servisná a revízna činnosť plynových kotolní

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18725456 | Kód: 16-10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o poskytovaní servisných služieb Príloha
2019\10\14
14.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
24.09.2020 06:47:18