Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | eBIZ - 03/2021 | Obec Radôstka, , 023 04, Stará Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c. 5 Sutazne_podklady__Radostka_lehoty - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Oprava c. 4_VYZVA na PP_lehoty - 40598-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 23_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 24_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 22_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Obec_Radostka_poskytnutie_vysvetlenia_c_19_podpisane - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 21_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 20_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 11_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 05_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 08_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 07_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 06_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 18_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 16_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 13_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 12_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 04_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 02_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 01_Radostka_vsetkym_zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Oprava c. 4 Sutazne_podklady__Radostka_lehoty - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Oprava c. 3_VYZVA na PP_lehoty - 40598-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava c. 3 Sutazne_podklady__Radostka_lehoty - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Oprava c. 2_VYZVA na PP_lehoty - 40598-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava c. 2 Sutazne_podklady__Radostka_lehoty - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Oprava c. 1_VYZVA na PP_lehoty - 40598-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Obec_Radostka_poskytnutie_vysvetlenia_c_17_podpisane - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Obec_Radostka_poskytnutie_vysvetlenia_c_15_podpisane - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenia_c_14_Radostka_vsetkym zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenia_c_10_vsetkym zaujemcom - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Oprava_c_1_Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - 40598-WYP Príloha 
  Oprava c. 1 Sutazne_podklady__Radostka_bod. 6.2. - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Obec_Radostka_poskytnutie_vysvetlenia_c_9_podpisane - 40598-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1 prilohy c. 3 SP - 40598-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 40598-WYP Príloha 
  Príloha č. 1 SP_PD - 40598-WYP Príloha 
  Sutazne_podklady__Radostka_28.07.2021 - 40598-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_40598-WYP- 40598-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:32:10