Obec Radôstka

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Radôstka - Profil verejného obstarávateľa
Obec Radôstka
Radôstka 51
Stará Bystrica
023 04

IČO : 00314226


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2 2020\08\07
1320-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka 2018\12\31
05.08.2020 23:40:48