„Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Rajec, Námestie SNP, 01522, Rajec
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 31101-WYP Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 31101-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 15:52:32