Mesto Rajec

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Rajec - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Rajec Námestie SNP 2/2
Rajec
01522

IČO : 00321575
DIČ : 2020637102


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa 2021\05\31
„Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste“ 2021\05\19
Poskytovanie právných služieb 2020\07\13
18.05.2021 00:19:27