Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Rajec, Námestie SNP, 01522, Rajec
Vyhodnocovanie ponúk

Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66493157

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 08:18:05