Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 000001/2020 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - oprava-zmena lehôt Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu zo dňa 23.01.2020 – predĺženie lehoty na predkladanie a na otváranie ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 Ostatné dokumenty  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:54:07