Profesionálna produkčná výroba

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty  
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Ostatné dokumenty  
  Zmena súťažných podkladov Ostatné dokumenty  
  po oprave Súťažné podklady (doplnenie zle zobrazenej zmluvy) Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Profesionálna produkčná výroba Súťažné podklady 
  Príloha č. 2 zmluvy Cenová tabuľka Súťažné podklady 
  JED Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:54:58