Propagačné predmety

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | GR/015240/2019 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Ostatné dokumenty  
  Informácia o zmene termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - Príloha č.5 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť F. Cenová tabuľka (vzor) Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 17:40:35