Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Propagačné predmety

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 51026144 | Kód: GR/015240/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zmene termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\16
16.09.2019
 Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty
2019\08\19
19.08.2019
 Súťažné podklady - Príloha č.5 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - Časť F. Cenová tabuľka (vzor) Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019

 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 19:22:41