Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Propagačné predmety

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 51026144 | Kód: GR/015240/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ponuka spoločnosti DOLIS GOEN s.r.o. Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Ponuka spoločnosti Remarkable pro s.r.o. Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia podmienok účasti Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Správa o zákazke Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Rámcová zmluva Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Ostatné dokumenty
2019\11\29
29.11.2019
 Informácia o zmene termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\16
16.09.2019
 Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty
2019\08\19
19.08.2019
 Súťažné podklady - Príloha č.5 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - Časť F. Cenová tabuľka (vzor) Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
 Súťažné podklady - GR/015240/2019 Súťažné podklady
2019\08\15
15.08.2019
27.02.2020 13:12:15