Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 80159555 | Kód: GR/00087/2018, 2018/S 228-521922

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile Ostatné dokumenty
2020\02\11
11.02.2020
 Informácia o otváraní ponúk_Ostatné Ostatné dokumenty
2019\02\14
14.02.2019
 Vzor zmluvy Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Prílohy č.2 až 5_SP Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 ČASŤ B._Opis predmetu zákazky_word Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Vysvetlenie SP č.6 Vysvetlenie
2019\02\04
04.02.2019
 Korigenda č.5_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\02\04
04.02.2019
 Korigenda č.5_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\02\04
04.02.2019
 Vysvetlenie SP č.5, zmena SP č.6 a korigenda č.5 k oznámeniu_príloha Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\29
29.01.2019
 Vysvetlenie SP č.5, zmena SP č.6 a korigenda č.5 k oznámeniu Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\29
29.01.2019
 Korigenda č.4_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\28
28.01.2019
 Korigenda č.4_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\25
25.01.2019
 Korigenda č.3_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\24
24.01.2019
 Vysvetlenie SP č.4 Vysvetlenie
2019\01\24
24.01.2019
 Zmena SP č. 5 a korigenda č.4 k oznámeniu Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Súťažné podklady - zmena č.4 Súťažné podklady
2019\01\23
23.01.2019
 Vysvetlenie SP č.3 Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 Korigenda č. 2_Vestnik ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 Korigenda č.3_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 Korigenda č.2_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 SAŽP_Komplexné zabezpečenie podujatí_vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 SAŽP_Komplexné zabezpečenie podujatí_vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 Časť G. - Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor).xls Príloha
2019\01\23
23.01.2019
 jed-vyzva Príloha
2019\01\23
23.01.2019
 jed-vyzva.xml Príloha
2019\01\23
23.01.2019
 SAŽP_Zmena SP č.3 Súťažné podklady
2019\01\23
23.01.2019
 SAŽP_Zmena SP a korigenda č.2 k oznámeniu Súťažné podklady
2019\01\23
23.01.2019
 SAŽP_Zmena SP a korigenda č.1 k oznámeniu Súťažné podklady
2019\01\23
23.01.2019
 Súťažné podklady - 17024-MSS Súťažné podklady
2019\01\23
23.01.2019
 Korigenda č.1_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 Korigenda č.1_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 Oznámenie o vyhlásení VO_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
 Oznámenie o vyhlásení VO_Vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\23
23.01.2019
05.04.2020 14:31:49