Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky

Zákazka s nízkou hodnotou | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Vzor čestného vyhlásenia Príloha 
  Špecifikácia loga Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 01:33:26