Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NaL 03/2022 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch 2 Vysvetlenie  
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 31104 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 126-359525 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - NaL 03/2022_oprava Vysvetlenie  
  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v Oznámení a v súťažných podkladoch Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 29984-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c 7_JED Súťažné podklady 
  Priloha c 7_JED Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NaL 03/2022 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 2022/S 117-330799 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 01:16:41