Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 74648127 | Kód: 01/2019-PoL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku verejného obstarávania č. 18992 - IPS Ostatné dokumenty
2019\07\25
25.07.2019
 Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch I. - 13772-WYS Vysvetlenie
2019\06\07
07.06.2019
 Súťažné podklady - 13772-WYS Súťažné podklady
2019\05\31
31.05.2019
 Súťažné podklady - 13772-WYS Súťažné podklady
2019\05\31
31.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13772-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\05\31
31.05.2019
24.09.2020 07:49:25