Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Profil verejného obstarávateľa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 75651532 | Kód: 02/2019-NaL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 10861-VSS Ostatné dokumenty
2020\03\04
04.03.2020
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 2020/S 044-104782 Ostatné dokumenty
2020\03\03
03.03.2020
 Zmluva o dielo pre Časť II. zákazky Ostatné dokumenty
2020\03\03
03.03.2020
 Zmluva o dielo pre Časť I. zákazky Ostatné dokumenty
2020\03\03
03.03.2020
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\02
02.10.2019
 Súťažné podklady - 19617-MSS Súťažné podklady
2019\08\26
26.08.2019
 Vysvetlenie/doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch Vysvetlenie
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 19617-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\29
29.07.2019
 Súťažné podklady - 02/2019-NaL Súťažné podklady
2019\07\25
25.07.2019
 Súťažné podklady - 02/2019-NaL Súťažné podklady
2019\07\25
25.07.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2019/S 142-349802 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\25
25.07.2019
24.09.2020 07:53:57