Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby SHMÚ

Zákazka s nízkou hodnotou | SHMU 05/2022/KR | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty  
  Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - SHMU 05/2022/KR Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 5 Návrh Rámcovej dohody Príloha 
  Príloha č. 3 Zoznam plánovaných destinácií na 2. polrok 2022 Príloha 
  Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Príloha 
  Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:27:14