Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenský hydrometeorologický ústav - Profil verejného obstarávateľa
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17
Jeséniova 17
Bratislava
83315

IČO : 00156884
DIČ : 2020749852
IČ DPH : SK2020749852

Webstránka : http://www.shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo: Jeséniova 17, Bratislava, 83315
Štatutárny zástupca:
IČO: 00156884


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
01/SHMÚ/2020/KK Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce 2021\05\05
2018/S 241-550560, 17992-MSS Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) 2020\12\31
04/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd IV 2020\10\30
05/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV 2020\09\30
03/SHMÚ/2020/MI Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet 2020\09\30
ZsNH/2020/013 Dodanie ochranných plechových búd na umiestnenie automatických prístrojov s on-line prenosom dát 2020\09\22
03/SHMÚ/2020/KK Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II. 2020\08\31
PHZ Vybudovanie stojiska zdrojov chladu 2 2020\08\09
ZsNH/2020/012 Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov 2020\07\27
PHZ Výroba a dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov 2020\07\19
PHZ Dodanie nitrocelulózových membránových filtrov 2020\07\13
01/SHMU/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II 2020\06\25
02/SHMÚ/2019/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II 2020\06\25
SHMU 03/2019 Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku 2020\05\31
PHZ Dodanie ochranných plechových búd na umiestnenie automatických prístrojov s on-line prenosom dát 2020\05\23
ZsNH/2020/010 Nákup akumulátorov II 2020\04\26
ZsNH/2020/003 Stavebný dozor – SHMÚ Gánovce 2020\03\31
01/SHMÚ/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III 2020\03\30
02/SHMU/2020/MI Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III 2020\03\15
02/SHMÚ/2019/KK 4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv 2020\01\31
ZsNH/2019/047 Dodanie vodomerných lát individuálnych rozmerov 2020\01\07
ZsNH/2019/019 Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ 2019\12\31
ZsNH/2019/033 Čistenie objektov podzemných vôd Štátnej monitorovacej siete SHMÚ v oblasti západného a stredného Slovenska v rokoch 2019 – 2020 2019\11\18
2018/S 233-532654, 17408-MSS Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému 2019\10\31
ZsNH/2019/030 Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku v roku 2019 – jesenný cyklus 2019\09\17
01/SHMÚ/2019/KK Repasácia automatických zrážkomerných staníc 2019\08\18
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty 2019\07\01
16911-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd 2019\03\20
16910-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd 2019\03\20
25.09.2020 11:32:33