Vybudovanie stojiska zdrojov chladu 2

Prieskum trhu pre určenie PHZ | PHZ | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Aktualizácia_Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PHZ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 4 - PHZ Príloha 
  Príloha č. 3 - PHZ Príloha 
  Príloha č. 2 - PHZ Príloha 
  Príloha č. 1 - PHZ Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PHZ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

06.08.2020 00:55:04