Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 16803286 | Kód: 2018/S 233-532654, 17408-MSS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Sutazne_podklady_RAU NEIS_06122018.pdf - 17408-MSS Súťažné podklady
2018\12\06
06.12.2018
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_17408-MSS.pdf Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\05
05.12.2018
 Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky.pdf Príloha
2018\12\04
04.12.2018
 Sutazne podklady_RAU NEIS_pôvodné.pdf Súťažné podklady
2018\12\04
04.12.2018
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2018-OJS233-532654-sk.pdf Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\04
04.12.2018
24.10.2019 04:37:53