Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NL 1121 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 41732-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c6_JED Súťažné podklady 
  Priloha c6_JED Súťažné podklady 
  Navrh_zmluvnych_podmienok_Ramcova_dohoda Súťažné podklady 
  Príloha c3_Navrh uchadzaca na plnenie kriterii Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 1121 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 185-524154 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:03:51