Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská inovačná a energetická agentúra - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27
Bratislava
827 99

IČO : 00002801


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry 2030\12\31
NL0221 Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar 2021\11\30
NL 032021 Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom 2021\11\09
NL 0621 Stravné poukážky 2021\11\08
PTK0121 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky 2021\11\01
NL0121 Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon 2021\10\30
PL 0821 Databázová a aplikačná platforma s integračnou platformou a analytickou nadstavbou 2021\08\19
PL0719 Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II 2020\01\21
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby 2019\09\06
NL_0219 Komplexné služby mobilného operátora 2019\08\09
17.10.2021 18:35:50