Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská inovačná a energetická agentúra - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27
Bratislava
827 99

IČO : 00002801


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry 2030\12\31
PL0521 Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok národných projektov, implementovaných SIEA (19 mesiacov) 2022\02\28
NL0121 Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon 2022\02\28
1/2021/SIEA IKT pre potreby SIEA 2022\02\21
NL0221 Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar 2022\01\31
PL072021 Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie 2022\01\31
NL 0621 Stravné poukážky 2021\12\31
NL 032021 Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom 2021\12\31
PTK0121 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky 2021\12\10
test 2021\11\16
PL0521 Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok NP, implementovaných SIEA v gescii MH SR, v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2021\11\16
PL 0821 Databázová a aplikačná platforma s integračnou platformou a analytickou nadstavbou 2021\08\19
PL0719 Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II 2020\01\21
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby 2019\09\06
NL_0219 Komplexné služby mobilného operátora 2019\08\09
27.01.2022 01:00:24