Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská inovačná a energetická agentúra - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27
Bratislava
827 99

IČO : 00002801


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry 2030\12\31
1/2021/SIEA IKT pre potreby SIEA 2023\12\31
NL 0922 S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 2023\03\21
NZ 2222 Výroba autorských moderovaných podcastov v podcastovom štúdiu a ich distribúcia 2023\01\31
NZ 2622 Prezentačné predmety 2023\01\20
NL 1121 Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie 2023\01\08
NZ 4121 Štúdia pre zlepšovanie ekologického statusu domácností so zameraním na energetickú efektívnosť 2022\12\31
NZ 4522 Dodávka elektrickej energie na rok 2023 2022\12\19
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“ 2022\11\08
NL 1022 Dodávka elektrickej energie na rok 2023 2022\11\08
NL 0422 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky 2022\10\31
NL 0822 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie 2022\10\31
NZ 3722 Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku - elektrický pracovný stôl 2022\10\20
NZ 3722 Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku - zdravotná stolička 2022\10\20
NZ 3722 Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku - zdravotná stolička 2022\09\21
NZ 3722 Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku 2022\09\07
NZ 3522 Rekonštrukčné a maliarske práce 2022\08\31
NZ 3622 Dodanie a montáž podlahových krytín 2022\08\31
NZ 3022 Sťahovanie pracovísk SIEA Trnavská cesta 100 a Tomášiková 30 2022\08\09
NZ 2722 Poskytovanie služieb na podujatí Grape Festival 2022 2022\07\25
NL 0722 Nájom autobusov na vodíkový pohon 2022\07\11
NL 0622 Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb 2022\06\14
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu 2022\06\07
NL 0122 Zabezpečenie prieskumov a analýz v prostredí cieľových skupín 2022\06\07
PL072021 Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie 2022\05\31
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu 2022\05\17
PL0521 Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok národných projektov, implementovaných SIEA (19 mesiacov) 2022\03\31
NL0121 Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon 2022\02\28
NL0221 Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar 2022\01\31
NL 0621 Stravné poukážky 2021\12\31
NL 032021 Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom 2021\12\31
PTK0121 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky 2021\12\10
test 2021\11\16
PL0521 Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok NP, implementovaných SIEA v gescii MH SR, v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2021\11\16
PL 0821 Databázová a aplikačná platforma s integračnou platformou a analytickou nadstavbou 2021\08\19
PL0719 Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II 2020\01\21
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby 2019\09\06
NL_0219 Komplexné služby mobilného operátora 2019\08\09
21.06.2024 04:10:42