Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská inovačná a energetická agentúra - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27
Bratislava
827 99

IČO : 00002801


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry 2030\12\31
PL0719 Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II 2020\01\21
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby 2019\09\06
NL_0219 Komplexné služby mobilného operátora 2019\08\09
14.05.2021 09:45:22