Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa

Databázová a aplikačná platforma s integračnou platformou a analytickou nadstavbou

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 64439197 | Kód: PL 0821

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na trhové konzultácie - aktualizácia Ostatné dokumenty
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha č. 2b - Cieľ Príloha
2021\08\12
12.08.2021
 Príloha č. 2a - Dotazník Príloha
2021\08\12
12.08.2021
 Príloha č. 1b - Opis predmetu zákazky Príloha
2021\08\12
12.08.2021
 Príloha č. 1a - Formulár Príloha
2021\08\12
12.08.2021
 Výzva na trhové konzultácie - 40863 - POS Výzva na trhové konzultácie
2021\08\12
12.08.2021
27.11.2021 06:44:50