Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa

Tlačiarenské a grafické služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 54992499 | Kód: NL 0218

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie - NL 0218 Vysvetlenie
2019\02\04
04.02.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VESTNIK UVO - NL 0218 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\03
03.01.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Európsky Vestník- NL 0218 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\02
02.01.2019
 Príloha č.8 súťažných podkladov - NL 0218 Príloha
2019\01\02
02.01.2019
 Príloha č.7 súťažných podkladov - NL 0218 Príloha
2019\01\02
02.01.2019
 Príloha č.5 súťažných podkladov - NL 0218 Príloha
2019\01\02
02.01.2019
 Súťažné podklady - NL 0218 Súťažné podklady
2019\01\02
02.01.2019
27.11.2021 06:47:04