Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa

Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 97458134 | Kód: PTK 0120

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o začatí PTK Ostatné dokumenty
 Príloha č. 4 – Zámer Príloha
 Príloha č. 3 – Okruhy tém Príloha
 Príloha č. 2B – Dotazník k PTK na čerpaciu stanicu na vodík Príloha
 Príloha č. 2A – Dotazník k PTK na vodíkové vozidlo Príloha
 Príloha č. 1 – Formulár k PTK na predmet zákazky Príloha
27.11.2021 07:15:14