Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie | PTK 0120 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Oznámenie informácií ostatným záujemcom

Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 97458134 | Kód: PTK 0120

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.05.2024 22:03:19