S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NL 0922 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 47262-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c 6_JED Súťažné podklady 
  Priloha c 6_JED Súťažné podklady 
  Priloha c 3_Navrh na plnenie kriteria Súťažné podklady 
  Priloha c 1 k C1_Specifikacia predmetu zakazky Súťažné podklady 
  Navrh zmluvnych podmienok_Ramcova dohoda Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0922 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 215-617924 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 14:26:44