Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NZ 1222 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Rámcová dohoda Súťažné podklady 
  Príloha č. 7 Indikatívny harmonogram podujatí Roadshow so Žiť energiou FINAL Súťažné podklady 
  Príloha č. 6 Jednotný európsky dokument Súťažné podklady 
  Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - word Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - pdf Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania EÚ Ostatné dokumenty  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:16:38