Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PL072021 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie  
  Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022 Vysvetlenie  
  Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 12.01.2022 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 11.01.2022 Vysvetlenie  
  Jednotný európsky dokument - XML Súťažné podklady 
  Jednotný európsky dokument - pdf Súťažné podklady 
  Priloha c 8 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb konferencie Súťažné podklady 
  Príloha c 2 SP a Zmluvy "Specifikacia predmetu plneni a ceny" Súťažné podklady 
  Súťažné podklady "Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie" Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 59771-WYS Vestník č. 294/2021 27.12.2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 17:00:06