IKT pre potreby SIEA

Dynamický nákupný systém | 1/2021/SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.10.2023 11:07:16