Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa

Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 92432236 | Kód: PL072021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\09
09.03.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\01\26
26.01.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2022\01\24
24.01.2022
 Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022 Vysvetlenie
2022\01\19
19.01.2022
 Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 12.01.2022 Vysvetlenie
2022\01\13
13.01.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 11.01.2022 Vysvetlenie
2022\01\12
12.01.2022
 Jednotný európsky dokument - XML Súťažné podklady
2021\12\27
27.12.2021
 Jednotný európsky dokument - pdf Súťažné podklady
2021\12\27
27.12.2021
 Priloha c 8 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb konferencie Súťažné podklady
2021\12\27
27.12.2021
 Príloha c 2 SP a Zmluvy "Specifikacia predmetu plneni a ceny" Súťažné podklady
2021\12\27
27.12.2021
 Súťažné podklady "Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie" Súťažné podklady
2021\12\27
27.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 59771-WYS Vestník č. 294/2021 27.12.2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\27
27.12.2021
26.05.2022 17:13:59