Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5345-WYP | Obec Slovenský Grob, Hlavná, 900 26, Slovenský Grob
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 16074871 | Kód: 5345-WYP

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.02.2020 14:01:48