eZakazky - Obec Slovenský Grob

 Obec Slovenský Grob - Profil verejného obstarávateľa
Obec Slovenský Grob Hlavná 132
Slovenský Grob
900 26

IČO : 00305073

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
13765-WYP Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ_2 2019\12\30
15376-WYP Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné.. 2019\12\30
9127-WYP Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ 2019\05\31
5316-WYP Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné 2019\03\27
5345-WYP Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica 2018\12\31
5074-WYP STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu 2018\12\31
6680-WYP Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob 2016\05\10
25.08.2019 11:54:08