Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Slovenský Grob - Profil verejného obstarávateľa
Obec Slovenský Grob Hlavná 132
Slovenský Grob
900 26

IČO : 00305073


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Procurio-21/2021 Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2 2021\11\30
Procurio-33/2021 DODÁVKA NOVÝCH TRAKTOROV 2021\10\31
Procurio-11/2021, 15613-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob_2 2021\10\29
Procurio-20/2021 Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr 2021\08\14
Procurio-38/2020 Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob 2021\03\22
2020/S 058-139094, 11925-MSS ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Slovenský Grob 2020\05\24
15376-WYP Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné.. 2019\12\30
13765-WYP Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ_2 2019\08\31
9127-WYP Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ 2019\05\31
5316-WYP Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné 2019\03\27
5345-WYP Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob, Ulica Pri štadióne a Chorvátska ulica 2018\12\31
5074-WYP STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu 2018\12\31
19.10.2021 21:16:40