Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 50859603 | Kód: 5316-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 VYSLEDOK_VO _zrušenie VO Ostatné dokumenty
2019\03\25
25.03.2019
 VYSLEDOK_VO _zrušenie VO Ostatné dokumenty
2019\03\25
25.03.2019
 Vysvetlovanie_Slovensky_Grob_01 Vysvetlenie
2019\03\20
20.03.2019
 OPRAVA č. 1 Výzvy_PHZ_LVP a zabezpeka Výzva na predloženie ponuky
2019\03\20
20.03.2019
 Príloha_c_11_SP_jed-formular.rtf - 5316-WYP Príloha
2019\03\18
18.03.2019
 Oprava c. 1_Sutazne podklady_SG_Cyklotrasa_JED.pdf Súťažné podklady
2019\03\18
18.03.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_5316_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_13_SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_12_Druhy_klucovych_odbornikov_poda_osobitneho_pravneho_predpisu Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_11_SP_cestne vyhlasenie - vzor Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_10_SP_Kryci-list-ponuky - vzor Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy_etapy Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_8_Zavazny_navrhom_realizacie_diela_vozidla_stroje_a_zariadenia Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_7_Zavazny_navrh_realizacie_diela_pracovnici Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_6_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_5_SP_Zmluva o dielo_2019 Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Priloha_c_1_SP_PD Príloha
2019\03\14
14.03.2019
 Sutazne podklady_SG_Cyklotrasa Súťažné podklady
2019\03\14
14.03.2019
08.07.2020 12:01:14